Spørsmål og svar

Hvorfor kan dere ikke arrangere Gjørmelabben tidligere i august?

  • På grunn av hekking/yngling av små dyrebabyer i naturen. De må få tid på seg til å vokse seg store og sterke, og ha mulighet til å stikke av når dere kommer løpende gjennom skogen. Spesielt med tanke på at dere kommer med hunder, selv om de er i bånd.

Dersom jeg ikke kan delta 28.august, men har noen som vil overta min billett, hva gjør jeg da? 

  • Personen som har kjøpt billetten må sende informasjon om bytte til post@gjormelabben.no (navn på løper, hund, rase, evt lag).

Hvordan vil der ivareta smittevern ifht Covid19 på løpet? 

  • Vi jobber med å utarbeide smittevernsplan som oversendes smittevernslegen for godkjenning.