Overskuddet

Hele overskuddet går til å styrke beredskapen til NRH Rogaland. Ved å delta, støtter du den frivillige innsatsen som legges ned på leteaksjoner. Vårt arbeid er tid- og ressurskrevende, og vi setter stor pris på din støtte. Ved din hjelp kan vi sende våre ekvipasjer på kurs, og sørge for at de har nødvendig utstyr når de skal ut på leteaksjon.

Bortsett fra noen nødvendige underleverandører blir hele Gjøremalbben gjennomført på dugnad. Vi takker for all velvilje vi har møtt i lokalmiljøet og blant bedrifter, som gjør det mulig å arrangere dette løpet.